My Schedule


Period 1. Italian Mrs. Costa
Period 2A. Chrous Mrs. DeStio
Period 2B. Math Mr. McGinnis
Period 3 Math Mr. McGinnis
Period 4 LUNCH
Period 5 Social Studies Mr. Rice
Period 7A. ELA WORKSHOP Mrs. Craig
Period 7B. Gym Mr D'Andria
Period 8. Science Mrs. Sullivan
Period 9. ELA Mrs. Pluth